Instrumenten

Het team Werkgeverszaken van Aedes heeft verschillende modellen en schema’s ontwikkeld die woningcorporaties kunnen gebruiken in hun arbeidsvoorwaardenbeleid.

 • Rekentool loopbaanontwikkelingsbudget
  Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling. Aedes heeft een rekentool ontwikkeld om het individuele loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers te berekenen.
 • Bestedingsformulier Loopbaanontwikkelingsbudget
  Ten behoeve van de besteding van het loopbaanontwikkelingsbudget dient gebruikgemaakt te worden van het standaard Bestedingsformulier Loopbaanontwikkelingbudget. Dit formulier vervangt alle andere formulieren met betrekking tot de besteding van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget.
 • Bouwstenen thuiswerkbeleid
  Er is een notitie beschikbaar met bouwstenen om een thuiswerkbeleid te ontwikkelen voor woningcorporaties. Bij de notitie horen ook een stappenplan Thuiswerkplek en een model Thuiswerkovereenkomst.
 • Schema Verlofvormen Wet Arbeid en Zorg
  Op 1 januari 2015 is de Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking getreden. De maatregelen uit deze wet hebben gevolgen voor alle verlofvormen uit de Wet Arbeid en Zorg, zoals ouderschapsverlof en bevallingsverlof. Aedes heeft de wijzigingen in een schema verwerkt.

CAO Woondiensten en Handboek functie-indeling woondiensten
CAO Woondiensten 2021
CAO Woondiensten 2019-2020
Handboek functie-indeling woondiensten (versie november 2003)

Instrumenten van FLOW
De Woondiensten Employability Portal van FLOW (FLOW WEP) bevat drie instrumenten om de doorstroom van personeel te bevorderen. Voor medewerkers de Loopbaanwijzer om zich verder te ontwikkelen. Voor leidinggevenden twee instrumenten om te zorgen voor een flexibel personeelsbestand.