Hoe staat het met het generatiepact?

Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Hoe werkte het generatiepact tot en met september 2020? In dit artikel leest u de verkenning in cijfers en in praktijkverhalen.

De vragenlijst over het generatiepact is in 2020 door 114 corporaties ingevuld (in 2019: 147 corporaties). Uit de antwoorden blijkt dat tussen 1 januari 2019 en begin september 2020 (doorberekend over de hele bedrijfstak) circa 660 medewerkers deelnemen of hebben deelgenomen aan het generatiepact. In het onderzoek in 2019 waren dat er circa 510.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in 2020 en lees ook de praktijkverhalen van Mozaïek Wonen, KleurrijkWonen en Wonen Noordwest Friesland.

Evaluatie in 2021

In 2021 zullen CAO-partijen het generatiepact evalueren om te bekijken of de regeling voldoet aan het doel dat voor ogen stond. Dan beslissen de CAO-partijen ook over het eventuele vervolg van het generatiepact.