Positieve ervaringen met het generatiepact

Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Met zo’n afspraak was in de praktijk nog geen ervaring. Hoe werkte het generatiepact in de eerste drie kwartalen van 2019? In dit artikel leest u de eerste verkenning in cijfers en in praktijkverhalen.

147 corporaties hebben een enquête over het generatiepact ingevuld. Trekken we de enquêtegegevens door naar de hele corporatiebranche dan namen er in de eerste drie kwartalen van 2019 510 medewerkers deel aan het generatiepact. 94 fte is vrijgekomen, waarvan naar schatting voor 63 fte een jongere collega is aangenomen.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek en lees ook de praktijkverhalen van Mozaïek Wonen, KleurrijkWonen en Wonen Noordwest Friesland.

Evaluatie in 2020

Eind 2020 zullen CAO-partijen het generatiepact evalueren om te bekijken of de regeling voldoet aan het doel dat voor ogen stond. Dan beslissen de CAO-partijen ook over het eventuele vervolg van het generatiepact.