Publicatie

Uitspraak Commissie CAO-zaken: bereikbaarheidsdienst en toeslag voor werken buiten normale werktijden

Onlangs is de Commissie CAO-zaken verzocht een antwoord te geven op de vraag of een medewerker, wiens functie is gewaardeerd op functieniveau L, recht heeft op een toeslag voor werkzaamheden die hij verricht tijdens een bereikbaarheidsdienst. De Commissie oordeelt dat een werknemer in schaal L geen recht heeft op een toeslag voor de werkzaamheden die hij verricht tijdens een bereikbaarheidsdienst. 
 

Feiten
Werknemer is in dienst bij werkgever in de functie van ‘Senior Adviseur Onderhoud’. Deze functie is gewaardeerd op functieniveau L. Werknemer verricht werkzaamheden in het kader van de bereikbaarheidsdienst (artikel 3.8.1.1 CAO Woondiensten). Hij heeft bij de werkgever op basis van artikel 3.6.1 CAO Woondiensten aanspraak gemaakt op de toeslag voor het werken buiten de normale werktijden.

Werkgever heeft dit verzoek afgewezen omdat medewerkers in schaal K tot en met O zijn uitgezonderd van deze toeslag (artikel 3.6.2 CAO Woondiensten). Werknemer vindt dat hij wél recht heeft op deze toeslag aangezien in artikel 3.8.11 CAO Woondiensten staat vermeld dat werkzaamheden die tijdens bereikbaarheidsdiensten worden verricht vergoed worden volgens het schema in artikel 3.6.1 CAO Woondiensten (toeslag voor het werken buiten de normale werktijden). 

Oordeel Commissie 
De Commissie oordeelt dat een werknemer in schaal K tot en met O, in deze casus schaal L, geen recht heeft op een toeslag voor de werkzaamheden die hij verricht tijdens een bereikbaarheidsdienst en onderbouwt dit als volgt:

  • De artikelen 3.6.1, 3.6.2 en 3.8.11 CAO Woondiensten kunnen naar het oordeel van de Commissie niet anders uitgelegd worden dan dat een werknemer in schaal K tot en met O geen recht heeft op een toeslag voor het werken buiten de normale werktijden. Zo is in artikel 3.6.2 CAO Woondiensten opgenomen dat werknemers in de salarisschalen K tot en met O geen recht hebben op een toeslag voor het werken buiten de normale werktijden.
  • In artikel 3.6.2 CAO Woondiensten wordt ook geen onderscheid gemaakt naar de aard van de werkzaamheden waarover de toeslag verschuldigd zou zijn, waardoor de uitzonderingen gelden voor al het werk buiten de normale werktijden, inclusief werk tijdens bereikbaarheidsdiensten.
  • De bedoeling van CAO-partijen leidt tot dezelfde conclusie. Naast het hogere salaris dat werknemers in de salarisschalen K tot en met O ontvangen, hebben zij recht op ruim 15 procent meer vakantieverlof. In artikel 7.1.2 CAO Woondiensten staat expliciet genoemd dat K tot en met O-werknemers dit recht hebben omdat ‘zij geen recht hebben op de vergoeding voor overwerk en de toeslag voor werken buiten de normale werktijden van de artikelen 3.5 en 3.6 CAO Woondiensten’.

Werkgever wordt in het gelijk gesteld. Klik hier voor de volledige uitspraak van de Commissie CAO-zaken.