Proces

Zevende onderhandelingsronde CAO Woondiensten 2017

Tijdens de zevende onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 3 november 2017 is door CAO-partijen verder gesproken over het thema Loonontwikkeling. De randvoorwaarden voor een nieuwe set salarisschalen voor instromers zijn onder de loep genomen.   

Marktconforme salarisschalen instromers
Werkgevers willen in de CAO Woondiensten een nieuwe set salarisschalen invoeren voor nieuwkomers in de branche. Deze salarisschalen zullen een marktconform niveau hebben. Dit betekent dat ze niet hoger, maar ook niet lager liggen dan het (gemiddelde) salaris in de (semi)publieke sector.  
De huidige en nieuwe salarisschalen zullen naar elkaar toegroeien waardoor op termijn de huidige salarisschalen opgaan in de nieuwe. Medewerkers die al in de branche werken hoeven geen salaris in te leveren.

Modernisering arbeidsvoorwaarden
Vakbonden zijn onder voorwaarden bereid mee te denken over deze nieuwe set salarisschalen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de modernisering van de arbeidsvoorwaarden in de CAO Woondiensten. Ook willen zij voorkomen dat er een verdienmodel op flexibele arbeid in onze branche ontstaat.  
Werkgevers hebben zowel voorstellen gedaan op het vlak van de modernisering als op het voorkomen van een verdienmodel op flexibele arbeid.

Vervolg
CAO-partijen hebben inmiddels alle thema’s uitgebreid met elkaar besproken. Werkgevers vinden het tijd om een totaalpakket van arbeidsvoorwaarden aan de vakbonden aan te bieden. In dit pakket gaan de werkgevers onder andere voorstellen doen op het vlak van marktconforme beloning, scholing en ontwikkeling, werkgelegenheid in de branche, arbeidsomstandigheden en loonontwikkeling van medewerkers. 
De volgende onderhandelingsronde is op woensdag 22 november 2017. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.