Proces

Werkgevers bieden loonsverhoging van 3 procent

Tijdens de tweede onderhandelingsronde op 9 januari 2019 voor een nieuwe CAO Woondiensten is door CAO-partijen onder andere gesproken over de loonontwikkeling van corporatiemedewerkers. Net als de eerste onderhandelingsronde vond het overleg plaats in een constructieve sfeer. 

Werkgevers hebben voorgesteld de CAO Woondiensten met één jaar te verlengen:  corporatiemedewerkers krijgen 3 procent loonsverhoging, waarvan 2,75 procent structureel en 0,25 eenmalig. FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen.nl hebben hun looneis verlaagd van 5 naar 4,5 procent. De Unie heeft haar looneis van 4 procent gehandhaafd.
 
Koopkracht erop vooruit
De werkgevers vinden dat ze een stevig bod gedaan hebben gelet op de salarisontwikkeling in andere sectoren, de financiële ruimte van corporaties en de volkshuisvestelijke opgaven die we met elkaar willen waarmaken. Met dit bod gaat de koopkracht voor alle medewerkers erop vooruit.
Op de andere (immateriële) voorstellen van werkgevers- en vakbondszijde hebben partijen elkaar dicht genaderd.

Volgend overleg
Woensdag 30 januari 2019 praten CAO-partijen verder over een nieuwe CAO Woondiensten. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.