CAO-voorstellen besproken tijdens tweede onderhandelingsronde

CAO-partijen hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op maandag 26 oktober 2020 weer stappen gezet om te komen tot een nieuwe CAO Woondiensten. De partijen hebben uitgesproken wat ze van elkaars voorstellen vinden.

Er is onder andere gesproken over de loonontwikkeling in de sector, permanent leren en ontwikkelen en het nieuwe werken. Net als de eerste onderhandelingsronde vond het overleg plaats in een constructieve sfeer.

Tijdens deze tweede ronde hebben de partijen met elkaar verkend over welke voorstellen ze het waarschijnlijk eens kunnen worden en over welke voorstellen niet. Op sommige onderwerpen zijn de partijen elkaar al dicht genaderd. Op andere onderwerpen niet. De werkgevers hebben goede hoop in de volgende ronde weer een stap dichter tot elkaar te komen.

Vervolg

De volgende onderhandelingsronde is op donderdag 3 december 2020.
Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.