Proces

UPDATE: Reactie werkgevers op ultimatum vakbonden

Update

Vakbonden FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen hebben op 9 februari 2018 aan Aedes een ultimatum gesteld in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten. Aedes heeft in reactie op het ultimatum op 15 februari 2018 de vakbonden uitgenodigd om op zo kort mogelijke termijn weer in overleg te gaan. Aedes ziet nog steeds voldoende mogelijkheden om verder te praten over een goed arbeidsvoorwaardenpakket en vindt het dan ook niet wenselijk dat er eventuele acties komen. 

UPDATE: De vakbonden hebben in een reactie op 16 februari 2018 laten weten dat zij niet ingaan op de uitnodiging van werkgevers om weer in overleg te gaan. Zij vinden dat ze uitonderhandeld zijn. Tevens kondigen ze een landelijke stakingsdag aan op 27 maart 2018 in Utrecht. Aedes betreurt het dat de vakbonden onvoldoende ruimte zien om verder te praten over goede arbeidsvoorwaarden voor corporatiemedewerkers passend bij de branche, en dat er een staking gaat plaatsvinden. 

Ondersteuning door Aedes
Om corporaties goed te informeren heeft Aedes een informatiebulletin opgesteld over de juridische positie van de werkgever en werknemer bij acties. Ook is er een voorbeeldbrief gemaakt waarmee corporaties hun medewerkers kunnen informeren over de achtergrond van de werkgeversvoorstellen. Corporaties kunnen hiervoor ook de veelgestelde vragen en antwoorden, de Power-Point Presentatie en de folder gebruiken die op de overzichtspagina Documenten CAO-onderhandelingen staan.

Downloads