Nieuwe eerste onderhandelaar CAO Woondiensten

Roelien Ritsema van Eck (de Alliantie) is de nieuwe eerste onderhandelaar van de CAO-onderhandelingsdelegatie. Zij heeft het stokje overgenomen van Henk Peter Kip (Mitros). De onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2022 starten uiterlijk 1 oktober.

Ritsema van Eck over de CAO onderhandelingen: ‘Dit is een mooi moment om het gesprek te voeren over hoe we als corporaties zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst.’

‘Onze medewerkers maken de corporatie en bepalen de dienstverlening aan onze (toekomstige) huurders. Het werkveld van corporaties is volop in beweging, ook door de digitalisering en door allerlei innovaties. Aan ons nu de taak om te zorgen dat we vanuit dat perspectief afspraken maken met elkaar.’

CAO-onderhandelingsdelegatie

Bij de Alliantie is Roelien Ritsema van Eck bestuurder Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Naast Ritsema van Eck bestaat de CAO-onderhandelingsdelegatie verder uit Frans Desloover (Ressort Wonen), Harro Eppinga (Welbions), Marieke Kolsteeg (Waterweg Wonen), Erwin Steinmeier (Aedes) en Berry Tijhuis (Aedes, tijdelijke vervanger Charlot Jongerius). Hiermee hebben we een mooie vertegenwoordiging van grote en kleine corporaties in de onderhandelingsdelegatie.