Nieuws

Onderhandelingen CAO Woondiensten 2019 in december van start

Op woensdag 19 december 2018 starten Aedes en de vakbonden FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen.nl en De Unie de onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2019. De werkgeversdelegatie die de onderhandelingen gaat voeren, is inmiddels door het Aedes-bestuur benoemd.

Henk-Peter Kip, directievoorzitter Mitros in Utrecht, zal net als in de vorige onderhandelingen de werkgeversdelegatie leiden. Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder Waterweg Wonen in Vlaardingen, is de opvolger van Jan Willem Allersma van Viverion in Lochem. Vincent van Luit, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Reeuwijk en Sije Holwerda, directeur-bestuurder van De Huismeesters in Groningen, blijven zitting nemen in de onderhandelingsdelegatie. Ten slotte maken Charlot Jongerius en Erwin Steinmeier (adviseurs Werkgeverszaken Aedes) deel uit van de werkgeversdelegatie.

Voorbereiding
Aedes-leden hebben een digitale ledenraadpleging ontvangen om hun mening te geven over de concept-werkgeversvoorstellen. Hierna stelt het Aedes-bestuur de definitieve werkgeversinzet en het mandaat vast. Hiermee gaat de onderhandelingsdelegatie op pad. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten starten op woensdag 19 december 2018.