CAO-onderhandelingen 2021 begonnen met uitwisselen van voorstellen

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn vrijdag 16 oktober begonnen met het uitwisselen van voorstellen. Het zijn bijzondere tijden door de pandemie waar we middenin zitten. Werkgevers realiseren zich dat er op dit moment veel van corporatiemedewerkers wordt gevraagd. Medewerkers zetten een tandje bij, zowel thuiswerkend als op kantoor als in de wijken. Het is mooi om te zien dat bijna al ons werk doorloopt. Corporatiemedewerkers verdienen hiervoor een groot compliment.

De eerste onderhandelingsronde is begonnen met een kennismaking. Want er zijn nieuwe leden in zowel de onderhandelingsdelegatie van Aedes als die van de werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Woondiensten en De Unie.

Uitwisseling van voorstellen

Daarna hebben de partijen hun voorstellen uitgewisseld en aan elkaar toegelicht. Vervolgens zijn over en weer vragen gesteld en beantwoord. In de volgende onderhandelingsronde zal het ‘echte’ onderhandelen beginnen. Dan zullen de werkgevers ook met een openingsvoorstel voor de salarisverhoging komen.  

De werkgevers willen een nieuwe CAO overeenkomen die aansluit bij de economische ontwikkelingen van dit moment. Vanwege de onzekere tijd heeft Aedes het aantal voorstellen beperkt. De belangrijkste werkgeversvoorstellen gaan over blijvend leren en ontwikkelen en over het nieuwe werken.  

Voorbereiden op de toekomst

Werkgevers willen graag dat medewerkers blijven aanhaken bij alle ontwikkelingen die op de sector afkomen. Blijvend leren en ontwikkelen is daar een passend antwoord op. Veel medewerkers vinden het al heel normaal om permanent te werken aan hun scholing en ontwikkeling.

Daarom stelt Aedes voor het permanent leren (dat al onderdeel is van de CAO) in te kleuren door medewerkers te verplichten ieder jaar minimaal twaalf leer- en ontwikkelpunten te behalen. Deze punten kunnen bijvoorbeeld worden gehaald door het volgen van een opleiding, het lopen van een stage of het invullen van de loopbaanwijzer.

De werkgevers willen daarnaast de opleidingskosten voor hun rekening nemen als de medewerker (in opdracht van de werkgever) een opleiding of training volgt om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied.

Het nieuwe werken

In de coronacrisis heeft tijd- en plaats onafhankelijk werken een enorme vlucht genomen. Onzeker is hoe het corporatiewerk er na de crisis uit zal zien. De werkgevers stellen voor om gedurende de looptijd van de nieuwe CAO samen met de vakbonden te onderzoeken of de huidige CAO Woondiensten nog aansluit bij dit nieuwe werken. En als dat niet het geval is, hoe dit kan worden bereikt.

Volgend overleg

De tweede onderhandelingsbijeenkomst is op maandag 26 oktober 2020. Partijen zullen dan onder andere praten over de loonontwikkeling bij woningcorporaties. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.

Downloads

De voorstellen voor de nieuwe CAO Woondiensten 2021 van de werkgevers en vakbonden is beschikbaar via onderstaande downloads.
Werkgeversvoorstellen
Voorstellen FNV Bouwen & Wonen
Voorstellen CNV Woondiensten
Voorstellen De Unie