Verdieping

Henk Peter Kip: ‘We hebben een goed bod gedaan’

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn stukgelopen op de hoogte van de looneis van de vakbonden. In een interview zegt Henk Peter Kip teleurgesteld te zijn. Hoe kijkt hij als voorzitter van de werkgeversdelegatie tegen de ontstane situatie aan? En hoe gaat het nu verder?

Waarom is het nu niet gelukt om een CAO te sluiten?
‘We zijn het onder andere eens over het arbeidsvoorwaardenpakket met gelijk salaris en scholing voor flexibele krachten, maatwerk bij mantelzorg en een onderzoek naar ons functiewaarderingshandboek. Maar we zijn het niet eens over het loonbod. We vinden dat we als werkgevers met een structurele loonsverhoging van 3 procent in 2019 een goed bod hebben gedaan. De looneis van de vakbonden vinden we onredelijk. Het verschil is nog 0,75 procent. Dat lijkt heel weinig. Het gaat wel om een groot bedrag. Niet alleen voor dit jaar maar structureel. Ik vind dat niet acceptabel, vooral omdat we met ons bod in vergelijking met de rest van Nederland de toets der kritiek kunnen doorstaan. Maar wel echt vervelend dat het nu weer langer duurt om tot een CAO te komen.’

Waarom vinden de werkgevers dat ze een goed bod gedaan hebben?
‘Ons bod past in de trend van andere CAO’s die op het moment worden afgesloten. Wij blijven met ons bod marktconform en bieden koopkrachtbehoud voor alle medewerkers.’

Is dit bod ook goed voor de medewerkers die met een aanpassingsbedrag te maken krijgen?
‘Ja. De meeste schalen gaan in ons bod 3 procent structureel omhoog. De schalen die te maken hebben met het afgesproken aanpassingsbedrag van maximaal 1 procent hebben per saldo 2 procent loonsverhoging. Heb je dan koopkrachtbehoud? Ja, want we rekenen met het inflatiepercentage over 2018 van 1,6 procent. Overigens zijn we met de bonden op voorhand nooit overeengekomen dat we koopkrachtbehoud zouden regelen. Maar dat is er nu dus wel uitgekomen. En dat vinden we natuurlijk heel fijn voor onze medewerkers.’ 

 

‘We bieden met dit loonbod koopkrachtbehoud voor alle medewerkers’  

 

Waarom gaat Aedes uit van de inflatiecijfers van 2018 en niet van de actuele cijfers?
‘We praten over een loonsverhoging per 1 januari 2019. Dan is het gebruikelijk om te rekenen met de inflatie van het jaar ervoor. De inflatie van 2019 nemen we weer mee in de onderhandelingen voor 2020. Verder rekenen we in het inflatiecijfer van 1,6 procent niet de btw-verhoging mee, omdat mensen daarvoor gecompenseerd worden in de inkomstenbelasting. Wij vinden het heel goed uit te leggen dat medewerkers niet twee keer voor dezelfde btw-verhoging gecompenseerd worden.’

De vakbonden koppelen de waardering voor medewerkers aan de hoogte van de loonsverhoging. Hoe kijkt u daar tegenaan?
‘Met ons bod geven we onze medewerkers juist alle waardering. Want het is een goed en marktconform bod. Plus een goed arbeidsvoorwaardenpakket. We vinden het ook jammer dat het voor de medewerkers nu langer duurt voordat ze de effecten van ons bod gaan merken.’

Hoe zijn de werkgeversdelegatie en de vakbonden uit elkaar gegaan?
‘Toch wel met teleurstelling. Onze gezamenlijke inzet was een snelle ronde, na de intensieve onderhandelingen voor de vorige CAO Woondiensten. We snappen niet waarom dit nu zo gaat. We hebben als verstandige mensen met elkaar onderhandeld. Over de rest van het arbeidsvoorwaardenpakket zijn we het met elkaar eens. Alleen niet over het loonbod.’

Hoe moet het nu verder?
‘De vakbonden gaan in het land bijeenkomsten houden en reacties ophalen. Er komt vast wel weer een moment dat we elkaar opzoeken. De bal ligt nu bij de bonden.’


Op de hoogte blijven
Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden, houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.