Vroegtijdig einde derde CAO-onderhandelingsronde

Op donderdag 3 december 2020 was de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten. De vakbonden zijn naar aanleiding van het loonbod van de werkgevers van tafel gelopen. De werkgevers betreuren dit en hadden graag doorgepraat.

Loonbod werkgevers

De werkgevers stelden een structurele loonsverhoging voor van 1,8 procent. Verder stelden de werkgevers voor om 5 mei eens in de vijf jaar een betaalde verlofdag te maken. Ten slotte ontvangen medewerkers in 2021 in het voorstel van de werkgevers een thuiswerkvergoeding van twee euro per dag.

Vanuit vakbondszijde heerst er onbegrip over dit voorstel. Om die reden hebben de vakbonden, zonder op 3 december een tegenbod te doen, het overleg onderbroken. De inzet van werkgevers blijft om dit jaar tot afspraken te komen over loonontwikkeling én andere belangrijke CAO-onderdelen als duurzame inzetbaarheid en Het Nieuwe Werken.

Teleurstelling

De werkgevers vinden het teleurstellend dat de vakbonden het overleg hebben afgebroken. Temeer omdat werkgevers denken dat ze in deze tijd een reëel bod hebben neergelegd, dat overigens nog geen eindbod was.

Ook denken werkgevers dat partijen elkaar op een aantal andere thema’s dicht kunnen naderen. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzame inzetbaarheid, rouwverlof en een inclusieve CAO. Jammer genoeg hebben de werkgevers niet de mogelijkheid gekregen om dat nader met elkaar te verkennen.

Vervolg

De vakbonden gaan hun achterban raadplegen over hoe nu verder. Er is afgesproken dat de partijen elkaar weer ontmoeten op 16 december. Zij praten dan weer verder onder andere over de loonontwikkeling in de sector.

Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.