Nieuwe datum vierde onderhandelingsronde CAO

De vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten stond gepland op vrijdag 29 januari 2021. In verband met de verlenging van de harde lockdown hebben CAO-partijen besloten deze datum te verschuiven naar dinsdag 23 februari. Achter de schermen zullen sociale partners de voorbereidingen voor de volgende onderhandelingsronde zoveel mogelijk blijven voortzetten zodat het CAO-traject niet onnodig vertraagd wordt.