Proces

CAO-onderhandelingen 2019 van start

Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 19 december 2018 hebben de delegaties van de werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen (FNV Bouwen & Wonen, CNV Woondiensten en De Unie) opnieuw met elkaar kennisgemaakt. Alle partijen hebben hun voorstellen in een constructieve sfeer toegelicht. Aedes beperkt het aantal werkgeversvoorstellen tot twee, omdat er in de huidige CAO Woondiensten al veel nieuwe ingrijpende afspraken zijn gemaakt en corporaties beperkt de tijd hebben gehad deze te implementeren.

Terugblik
CAO-partijen hebben in de huidige CAO afspraken gemaakt over:

  • scholing en ontwikkeling van corporatiemedewerkers
  • ​loonontwikkeling in de branche
  • ​invoering van een generatiepact per 1 januari 2019
  • ​verlaging van de werkdruk in de branche
  • realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking

CAO-partijen hebben hiermee belangrijke zaken op de rit gezet. Om ervoor te zorgen dat corporaties de tijd hebben om deze CAO-afspraken in te bedden in hun organisatie, beperkt Aedes zich tot twee voorstellen voor een nieuwe CAO Woondiensten 2019.

Werkgeversvoorstellen
Aedes wil samen met de vakbonden onderzoeken of het Handboek Functie-indeling Woondiensten (Handboek) naar vorm en inhoud nog past bij de huidige tijd. Werkgevers stellen voor om hiernaar in 2019 gezamenlijk onderzoek te laten doen.  
Aedes wil ook in gesprek met de vakbonden over een loonsverhoging die passend is voor onze sector. Een verhoging die aansluit bij de economische ontwikkelingen van dit moment en die recht doet aan de inzet van de corporatiemedewerkers.

Volgend overleg
De tweede onderhandelingsbijeenkomst is op woensdag 9 januari 2019. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces. 

De voorstellen voor de nieuwe CAO Woondiensten 2019 van de werkgevers en vakbonden kunt u hieronder downloaden:
Werkgeversvoorstellen
Voorstellen FNV Bouwen & Wonen
Voorstellen CNV Woondiensten
Voorstellen De Unie