Proces

Aedes: verder onderhandelen over CAO Woondiensten

Update

Aedes wil verder praten met FNV, CNV en De Unie over een nieuwe CAO Woondiensten. Sinds eind november liggen de onderhandelingen door toedoen van de vakbonden stil. In een nieuwe CAO wil Aedes onder andere afspraken maken over een passende beloning voor corporatiemedewerkers. Samen met de vakbonden heeft Aedes vergelijkend onderzoek gedaan naar beloningen. Op basis daarvan deden de werkgevers een voorstel. De vakbonden namen echter niet de moeite om hierover verder te onderhandelen.

Werkgevers boden tijdens de laatste onderhandelingsronde over de CAO Woondiensten een totaalpakket met onder meer een structurele en eenmalige loonsverhoging voor huidige medewerkers, een generatiepact, verlofregelingen en maatregelen tegen werkdruk. Medewerkers die al in de sector werken behouden hun salaris, houden zicht op het maximale bedrag van hun salarisschaal en krijgen een loonsverhoging. 

Woningcorporaties werken met geld van huurders en moeten daar dus verantwoordelijk mee omgaan. Daarom koppelt Aedes de salarissen voor nieuwe medewerkers aan het gemiddelde salaris in de (semi)publieke sector. De huidige en nieuwe salarisschalen groeien in de toekomst naar elkaar toe.

Meer informatie
Aedes heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden over de CAO-onderhandelingen en een Powerpoint-presentatie met een stand van zaken over de onderhandelingen CAO Woondiensten 2017-2018. Directeur-bestuurders kunnen het overzicht en de presentatie gebruiken om hun medewerkers te informeren over de ontstane situatie.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het team Werkgeverszaken van Aedes (werkgeverstelefoon: 06 537 593 43).