Proces

Oproep: nieuwe BAC-leden gezocht

Aedes zoekt drie nieuwe leden voor de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC). Binnenkort ontstaan hier namelijk drie vacatures. Bent u deskundig op het brede terrein van de arbeidsvoorwaarden en directeur van een bij Aedes aangesloten corporatie? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de BAC. U kunt zich schriftelijk melden tot 24 juni 2019.

De BAC adviseert het Aedes-bestuur over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor personeel in dienst van woningcorporaties en in het bijzonder over de CAO Woondiensten. De BAC is een permanent adviesorgaan voor het Aedes-bestuur. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd. De BAC-vergaderingen vinden meestal in de omgeving van Utrecht plaats.

Profiel 
Aan welk profiel moeten de BAC-leden voldoen? Aedes zoekt corporatiedirecteuren (hoeft niet per se een directeur-bestuurder te zijn) die: 

  • deskundig zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden in ruime zin (inclusief pensioen),
  • affiniteit hebben met HRM-beleid,
  • gevoel hebben voor arbeidsverhoudingen en medezeggenschap,
  • kennis hebben van de CAO Woondiensten,
  • vertrouwen genieten en gezag hebben bij Aedes-leden,
  • voldoende tijd hebben voor de voorbereiding en het bijwonen van BAC-vergaderingen,
  • onafhankelijk zijn, handelen zonder last of ruggenspraak en het branchebelang voorop stellen,
  • goede teamplayers zijn,
  • zich in principe voor een periode van vier jaar willen verbinden aan de BAC,
  • werken binnen het mandaat van het Aedes-bestuur. 

In de BAC zitten bij voorkeur directeuren van zowel grote, middelgrote als kleine corporaties, liefst verspreid over Nederland.

Procedure
Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse in dit lidmaatschap? Meldt u dan kandidaat voor de BAC. In uw schriftelijke aanmelding geeft u een korte motivering en voegt u een curriculum vitae toe. Aanmelden kan dus tot 24 juni 2019.
 
Met alle geïnteresseerden voert een vertegenwoordiging van de huidige BAC een gesprek. Daarna draagt de BAC een selectie van kandidaten voor aan het Aedes-bestuur. Vervolgens beslist het Aedes-bestuur over de benoeming van de nieuwe BAC-leden.
 
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de BAC, Charlot Jongerius.

Het adres:
Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
of per e-mail: c.jongerius@aedes.nl
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de BAC? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met Charlot Jongerius: (06) 104 620 80.