Benoemingen in Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties

Het Aedes-bestuur heeft drie nieuwe leden benoemd in de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC). Door het vertrek van drie leden waren er vacatures ontstaan. 

Via een corporatiemail is een oproep gedaan aan directeur-bestuurders in de branche om hun interesse kenbaar te maken voor het lidmaatschap van de BAC. Aan de hand van het BAC-profiel, de ideeën van de kandidaten over de gewenste toekomstige arbeidsvoorwaarden voor de branche en de ligging en omvang van hun corporatie zijn onlangs door het Aedes-bestuur de volgende kandidaten benoemd:

•   Ruud van den Boom, Woonkwartier in Zevenbergen
•   Danny Visser, Stichting Woondiensten Aarwoude in Aarwoude
•   Hans Peter van de Poll, Havensteder in Rotterdam

Herbenoeming

De zittingstermijn van Fons Köster (Van Alckmaer voor Wonen) verloopt in oktober 2019. Het Aedes-bestuur heeft Fons voor een termijn van vier jaar herbenoemd.

In de BAC hebben al zitting:
•    Arjen Jongstra, Ons Huis in Apeldoorn (voorzitter van de BAC)
•    Linda Sas, Ymere in Amsterdam  
•    Fons Köster, Van Alckmaer voor Wonen in Alkmaar
•    Jan van Vught, Area in Uden
•    Wim Moggré, Woningbouw Stichting Cothen in Cothen
•    Adriaan Vonk, manager Sectorontwikkeling en -professionalisering Aedes
•    Erwin Steinmeier, Aedes 
•    Charlot Jongerius, Aedes (secretaris van de BAC)