Proces

Benoemingen CAO-werkgeversdelegatie en BAC

Het Aedes-bestuur heeft de werkgeversdelegatie benoemd die de CAO-onderhandelingen 2017 gaat voeren. Tevens zijn er nieuwe leden voor de Bestuursadviescommmissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC).

Henk Peter Kip (directievoorzitter Mitros in Utrecht) zal de werkgeversdelegatie leiden. Daarnaast nemen Vincent van Luit (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk) en Sije Holwerda (directeur-bestuurder De Huismeesters in Groningen) zitting in de delegatie. Jan Willem Allersma (directeur-bestuurder Viverion in Lochem) zal met het oog op de continuïteit aan het begin van de onderhandelingen aangehaakt blijven. Charlot Jongerius en Erwin Steinmeier (adviseurs Werkgeverszaken Aedes) maken eveneens deel uit van de delegatie.

BAC-leden 
Verder heeft het Aedes-bestuur een aantal nieuwe BAC-leden benoemd. Acht corporatiedirecteuren hebben zich voor het BAC-lidmaatschap kandidaat gesteld. Op basis van hun ideeën over de gewenste toekomstige arbeidsvoorwaarden voor de branche, de ligging en omvang van hun corporatie en aan de hand van het BAC-profiel, zijn de volgende vijf directeur-bestuurders benoemd:
•    Gert-Jan van der Valk, Fides Wonen in Middelharnis
•    Fons Köster, Van Alckmaer voor Wonen in Alkmaar
•    Jan van Vught, Area in Uden
•    Wim Moggré, Woningbouw Stichting Cothen in Cothen
•    Johan Westra, Stichting Thuisvester in Oosterhout

In de BAC hadden al zitting:
•    Arjen Jongstra, Ons Huis in Apeldoorn (voorzitter van de BAC)
•    Richard Feenstra, Woonstad Rotterdam in Rotterdam 
•    Linda Sas, Ymere in Amsterdam  
•    Adriaan Vonk, manager Sectorontwikkeling en -professionalisering Aedes
•    Erwin Steinmeier, Aedes 
•    Charlot Jongerius, Aedes (secretaris van de BAC)