Overzicht actualiteiten werkgeverszaken

Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot december 2020. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor de CAO-onderhandelingen en een update van het protocol samen veilig doorwerken. 

Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

Hieronder vindt u: