Overzicht actualiteiten Werkgeverszaken

Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot december 2019. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans die in 2020 in werking treedt. 

Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

Hieronder vindt u: