Overzicht actualiteiten werkgeverszaken

In de Rijksbegroting heeft het demissionaire kabinet plannen voor 2022 gepresenteerd die niet kunnen wachten. Belangrijke vraagstukken over hoe om te gaan met flexibele/vaste contracten, het grote aantal zzp’ers in Nederland en inclusie op de arbeidsmarkt wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. In de actualiteiten op werkgeversgebied tot september 2021 geven we een overzicht van de belangrijkste punten uit de Rijksbegroting op het gebied van werkgeverszaken die het kabinet op Prinsjesdag 2021 presenteerde. 

Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

Hieronder vindt u: