Overzicht actualiteiten werkgeverszaken

Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot maart 2021. Het meest recente overzicht is de toelichting op het onderhandelingsresultaat van de CAO Woondiensten 2021. 

Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

Hieronder vindt u: