Voor snelle beslissers: grondig advies duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties én medewerkers. De sector woondiensten beschikt over een breed pallet aan instrumenten om hiermee aan de slag te gaan. Maar hoe pakt uw corporatie duurzame inzetbaarheid aan? Past duurzame inzetbaarheid binnen de organisatiestrategie? En wat hebben medewerkers echt nodig? Voor veel woningcorporaties geen makkelijke vragen.

In het initiatief Sociale partners voor duurzame inzetbaarheid (SPDI) gaan organisaties, samen met twee adviseurs duurzame inzetbaarheid, aan de slag met bovenstaande vragen. Woningcorporaties kunnen deelnemen aan het initiatief en daarmee een grondig advies krijgen voor duurzame inzetbaarheid.

Wat wordt er geboden?

  • Begeleiding door betrokken adviseurs met kennis en ervaring.
  • Een analyse van de huidige en de gewenste situatie.
  • Een toekomstgericht actieplan voor duurzame inzetbaarheid dat aansluit op de wensen en behoeften van medewerkers én organisatie.
  • Praktische adviezen voor inzet van bestaande en nieuwe interventies.

Het traject start eind maart en loopt tot eind oktober 2020. Deelname vraagt inzet vanuit de eigen organisatie en een bescheiden bijdrage.

Belangstelling?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met één van deze adviseurs uit het project SPDI: Joyce Schaeffer of Sanne van der Meulen. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met FLOW.

Sociale partners voor duurzame inzetbaarheid

Het initiatief SPDI is opgezet door Werkgeversvereniging AWVN en vakbonden FNV en CNV. Het ministerie van SZW subsidieert het initiatief, dat eind dit jaar wordt afgerond.