Praktijk

Praktijkvoorbeeld agressie-aanpak Beter Wonen Vechtdal

Ook in kleine corporaties is een agressie-aanpak noodzakelijk. Ook al is de kans op incidenten hier kleiner. Claus Stiekema, hoofd Sociaal Beheer van Beter Wonen Vechtdal (3.500 woningen en 35 medewerkers) vertelt er nuchter over. ‘Gezond verstand gaat voor papier.’

‘We hebben alles netjes op papier. De regels en afspraken om agressie te voorkomen en - voor zover dat niet mogelijk is - beheersbaar te houden. Zo hebben we een agressieprotocol van ruim tien pagina’s. Maar daarin staat ook: ‘Gezond verstand gaat voor papier’. Het blijft heikel om algemene richtlijnen op te stellen voor menselijk gedrag. We willen onze medewerkers niet ontnemen om zelf te beslissen hoe ze op anderen reageren. Een belangrijk doel van onze aanpak is dat we er samen over praten.

Goede aansluiting bij praktijk
‘Belangrijk is dat ons protocol goed aansluit bij de praktijk. Het beschrijft niet alleen de aanpak bij agressie en andere ordeverstoringen in de hal en spreekkamer. Er is ook aandacht voor incidenten aan de telefoon, in de wijk en bij huisbezoeken. Bij ons is het uitgangspunt dat risico-adressen bekend zijn. In principe nodigen we die bewoners op kantoor uit. Als een huisbezoek onvermijdelijk is, gaan er altijd twee collega’s langs.’

Geen foto’s of filmpjes
‘In de hal ligt een flyer met huisregels voor iedereen die ons kantoor bezoekt. Een van die regels is dat het niet is toegestaan om audiovisuele apparatuur te gebruiken of mobieltjes om mee te filmen of fotograferen. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd, maar ook dit soort zaken zijn van belang voor het gevoel van veiligheid en welzijn van medewerkers en bezoekers.’

Agenderen
‘Sinds vorig jaar registreren medewerkers agressie-incidenten op een formulier. In 2014 telden we drie meldingen. Wij zijn een kleine organisatie, dus agressie-incidenten doen zich hier niet vaak voor. Toch is het thema een vast onderdeel tijdens de afdelingsoverleggen. Zo zorg je ervoor dat het onderwerp blijvende aandacht krijgt. Het agressiebeleid is hier niet alleen een zaak voor personeelszaken. In onze corporatie hebben we korte lijntjes. In het wekelijks overleg van het Managementteam en in het driewekelijks overleg met de directeur- bestuurder kan het onderwerp altijd aan bod komen. Ook al staat het dan niet iedere keer geagendeerd.’