Herinspecties aanpak agressie bij corporaties

De Inspectie SZW voerde vanaf november 2015 bij een deel van de corporaties inspecties uit om te kijken of er voldoende maatregelen waren genomen om agressie- en geweldsincidenten tegen medewerkers te voorkomen. In dit artikel een overzicht van praktische hulpmiddelen om het werk zo veilig mogelijk te maken en twee praktijkvoorbeelden hoe Staedion en WonenBreburg hiermee omgaan.

Uit onderzoek in 2014 van de Inspectie SWZ naar de naleving van de Arbowetgeving, bleek dat een deel van de corporaties de voorzorgsmaatregelen nog onvoldoende op orde had. Deze corporaties kregen een herinspectie. 

FLOW Arbo Portal
Een goede aanpak ter voorkoming van agressie is van belang voor een veilige werkplek voor werknemers. De FLOW Arboportal ondersteunt corporaties daarbij telefonisch of online. De portal bevat diverse praktische hulpmiddelen om het werk bij woningcorporaties zo veilig mogelijk te maken.

Van een stappenplan aanpak agressie tot een lijst met hulpmiddelen zoals (model)huisregels, een voorbeeld van een agressietraining, richtlijnen voor veilige baliewerkplekken en een branchespecifieke RI&E. Ook zijn er FLOW Arbo-werkboeken met hulpmiddelen waarmee corporaties hun verplichtingen op Arbogebied kunnen nakomen en is er voor werknemers een gratis online stressmanagementprogramma.

Meer informatie
Vragen? Neem contact op met de adviesdesk van FLOW Arbo Portal. Bel 0183 354 129 of mail naar info@flowarboportal.nl. Of bel met de werkgeverstelefoon van Aedes. Deze telefonische dienst is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon (06) 537 593 43.