Bijeenkomst

Aedes-kennisbijeenkomsten over omgaan met verward gedrag

Drie Aedes-kennisbijeenkomsten staan in november gepland om de toolkit Omgaan met verward gedrag onder de aandacht te brengen. Dit instrument helpt corporatiemedewerkers omgaan met huurders die verward gedrag vertonen om zo een veilige werkomgeving te creëren.

De bijeenkomst bevat een toelichting op de toolkit en het onderliggende onderzoek, beide gemaakt samen met het Verwey-Jonker Instituut. Deelnemers kunnen praktijkervaringen uitwisselen. Vervolgens zijn er twee workshops over omgaan met verward gedrag in de praktijk (bijvoorbeeld het herkennen van en omgaan met psychoses, het goed doorgeven van signalen aan hulpverlening en nazorg voor medewerkers na incidenten). Daarna komen de deelnemers bij elkaar om te discussiëren over het onderwerp. 

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die zelf omgaan met huurders (buurtmedewerkers, woonconsulenten), hun leidinggevenden en medewerkers personeelszaken. Het gaat om drie bijeenkomsten met hetzelfde programma.

De bijeenkomsten zijn in het kader van het Actieplan Verwarde Personen, waarmee Aedes corporaties wil ondersteunen bij goed werkgeverschap en u kunt zich nu aanmelden

Denktank aanpak overlast
In het najaar brengen Platform31 en Aedes ook een denktank bijeen over de aanpak van overlast door verward gedrag. Deze is voor dezelfde doelgroepen en bestaat uit drie bijeenkomsten. Dit traject is niet specifiek gericht op een veilige werkomgeving voor medewerkers. De aanpak van overlast door verward gedrag, de samenwerking in de wijk daarin en het bevorderen van de leefbaarheid staan centraal.