Samenwerkende corporaties ondersteunen loopbaanontwikkeling

Tijdens de stage 10-daagse – georganiseerd door Samenwerk@Corporatie in Overijssel en Gelderland – liepen 100 corporatiemedewerkers één dag mee met een collega bij een andere woningcorporatie. Nicolette ten Broeke, woonmakelaar bij Rentree in Deventer was een van hen: ‘Een stage helpt me te oriënteren op een mogelijke volgende stap in mijn loopbaan.’

Samenwerk@Corporatie is een van de elf regionale samenwerkingsverbanden waarin woningcorporaties samenwerken aan de arbeidsmobiliteit van hun medewerkers. Met subsidie en ondersteuning van FLOW organiseren zij allerlei activiteiten. Een andere activiteit deze maand was bijvoorbeeld de inzetbaarheidsmarkt van Transferpunt, het samenwerkingsverband in Limburg. Daar bezochten 165 corporatiemedewerkers lezingen en workshops over loopbaanontwikkeling. 

Stap in loopbaan
Woonmakelaar Nicolette ten Broeke bij Rentree was één van de 100 stagiairs in de stage 10-daagse. Enthousiast vertelt ze over haar stage bij Sité in Doetinchem, waar ze een dag meeliep met de teamleider Wonen. Het is leerzaam en goed voor je netwerk, vindt ze. Voor haar heeft de stage op minstens twee manieren iets opgeleverd.
Ten Broeke: ‘We hebben ervaringen uitgewisseld over ons primaire computersysteem. We gebruiken namelijk hetzelfde systeem, maar net even anders. Daarnaast ben ik me aan het oriënteren op een mogelijke volgende stap in mijn loopbaan. Daarom wilde ik meelopen met een teamleider om eens te kijken wat dat werk inhoudt en of ik daar blij van word.’

Regionaal samenwerken
Corporaties die regionaal samenwerken kunnen meer voor medewerkers betekenen en hen bewust maken van hun loopbaan. Behalve stages organiseren kunnen corporaties bijvoorbeeld ook actief vraag naar en aanbod van personeel samenbrengen. FLOW ondersteunt de samenwerkingsverbanden met eigen websites en een matchingsportal. Regio’s die ook plannen hebben voor een samenwerkingsverband kunnen contact opnemen met Erik Wilke of Gerda Visser van FLOW.