Regionale samenwerkingsverbanden arbeidsmobiliteit

Met ondersteuning van Fonds Leren en Ontwikkkelen Wooncorporaties (FLOW) werken de woningcorporaties in elf regio’s samen aan de arbeidsmobiliteit van hun medewerkers.

Corporaties die regionaal samenwerken kunnen meer voor medewerkers betekenen en hen bewust maken van hun loopbaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om medewerkers bij elkaar stage te laten lopen en vraag en aanbod naar personeel bij elkaar te brengen. FLOW ondersteunt de samenwerkingsverbanden onder andere met eigen websites en een matchingsportal.

Op de website van FLOW is meer informatie te vinden over de elf samenwerkingsverbanden.

LOC Amsterdam (Loopbaan Oriëntatie Corporaties)
Loopbaaninitiatief (Noord-Nederland)
Corpoconnect (Limburg)
Expeditie Loopbaan (Brabant)
Samenwerk@corporatie (Stedendriehoek e.o.)
KLIMMR (Utrecht)
Kracht in mobiliteit (Arnhem-Nijmegen)
Corporaties in beweging (Haaglanden, Delfland, inculsief Loopbaanaanzet)
Zuidwestsamen Werkt (Zeeland)
Bloei (Holland Rijnland)

Regio’s die plannen hebben voor een samenwerkingsverband kunnen contact opnemen met FLOW.