Publicatie

Onderzoeksrapport: Aan de slag bij een Duitse woningcorporatie?

Duitse woningcorporaties in Noordrijn-Westfalen verwachten de komende vijf jaar een tekort aan vooral bouwtechnici en economisch-administratieve krachten. Dat blijkt uit een onderzoek naar de haalbaarheid van grensoverschrijdend werken in opdracht van FLOW en het Duitse VdW. Over de mogelijkheden van werken over de grens was op 15 mei een congres in Bochum voor Nederlandse en Duitse woningcorporaties.

Onderzoek GrensGangers
FLOW en het Duitse VdW (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen) hebben vorig jaar door TNO en Inwis onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en haalbaarheid van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit voor werknemers van Nederlandse woningcorporaties
Nederlandse woningcorporaties verwachtten de komende jaren een krimp van de werkgelegenheid blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van FLOW. En uit Noordrijn-Westfalen zijn er juist signalen dat er voor de middellange en langere termijn een tekort dreigt aan arbeidskrachten. 

Congres op 15 mei
Op 15 mei was er bij het Europäische Bildungs Zentrum (EBZ) in Bochum (Duitsland) een congres voor Nederlandse en Duitse Woningcorporaties over de uitkomsten van het onderzoek. Verder was er aandacht voor de professionele vaardigheden die nodig zijn om in Duitsland te werken en de begeleiding die hiervoor nodig is. Nederlandse medewerkers konden tot slot van het congres kennismaken met Duitse werkgevers van Wohnungsunternehmen. 

Downloads onderzoek
Eindrapport TNO - InWIS

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met 50 procent subsidie uit de Europese Subsidieregeling Interreg.