Proces

Start pilot Aedes P&O-kengetallen

Om meer inzicht te krijgen in feiten en cijfers van werknemers bij woningcorporaties start Aedes op 20 maart 2018 een pilot Aedes P&O-kengetallen. Het doel van deze pilot is om P&O-gegevens te verzamelen zodat corporaties zich op dit gebied verder kunnen ontwikkelen. Naast inzage in de resultaten, kunnen Aedes-leden deelnemen aan Aedes-kennissessies om de resultaten met elkaar te bespreken.

Motivatie pilot
Leden van het P&O-netwerk gaven de laatste jaren steeds vaker aan behoefte te hebben aan een overzicht, vergelijking en analyse van personele gegevens uit de branche. De pilot bestaat uit een serie kwantitatieve vragen over onder andere de omvang van de organisatie, inrichting van het functiehuis, werknemers, verzuim en personeelskosten.

Uitkomsten en sessies
Deelnemers aan de pilot ontvangen automatisch eind mei een individuele terugkoppeling van de uitkomsten. Om nog meer te leren van elkaars individuele resultaten, onderlinge verschillen en goede praktijkvoorbeelden krijgen ze daarnaast een uitnodiging voor Aedes-kennissessies in juni.

Verdere ontwikkeling
Op basis van de uitkomsten en suggesties van deelnemers verfijnt Aedes de P&O-kengetallen. Het is de bedoeling om de pilot op termijn verder te ontwikkelen tot een kwalitatieve en integrale analyse gekoppeld aan bedrijfsresultaten. 

Deelnemen?
P&O’ers die willen deelnemen aan de pilot kunnen zich aanmelden via deze link. AnalitiQs voert de inventarisatie uit, en verzamelt en verwerkt alle P&O-kengetallen.

Meer informatie
Heeft u nog aanvullende vragen? Dan kunt u deze stellen aan Aedes, Nathalie van Dalen, projectleider P&O-kengetallen, n.vandalen@aedes.nl.