Instrument

Instrumenten van FLOW

De Woondiensten Employability Portal van FLOW (FLOW WEP) bevat drie instrumenten om de doorstroom van personeel te bevorderen. Voor medewerkers de Loopbaanwijzer om zich verder te ontwikkelen. Voor leidinggevenden twee instrumenten om te zorgen voor een flexibel personeelsbestand.

Wat is er nodig aan personeel? En welke kwaliteit is in huis? Het FLOW WEP bevat twee instrumenten waarmee leidinggevenden deze vragen op elkaar kunnen afstemmen.

  • Het Strategisch Ontwikkelingsplan helpt de strategie van de corporatie te vertalen naar de benodigde bezetting en de ontwikkeling van het personeel. Bekijk ook de demo.
  • De Talentenmonitor helpt in kaart brengen hoe medewerkers functioneren en wat hun talenten zijn. Bekijk ook de demo.

Medewerkers vinden in de Loopbaanwijzer verschillende tests om hun loopbaanwensen, interesses en talenten te bepalen. Bekijk ook de demo.