Verdieping

FLOW: Nieuwe trainingen duurzame inzetbaarheid

Het  werk van corporaties en daarmee ook van de corporatiemedewerkers verandert  continue. Voor de ondersteuning van die medewerkers biedt FLOW nieuwe trainingen aan voor leidinggevenden, HR-adviseurs en OR-leden. De trainingen zijn (gedeeltelijk) gefinancierd door een ESF-subsidie voor scholing.

1. Professionaliseringstraject HR-adviseurs
Lekker werken, nu en straks, vraagt om vitale, vakbekwame medewerkers die bereid zijn om hun werkwijze te veranderen. Voor HR-adviseurs die het gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang willen brengen binnen hun woningcorporatie is de train-de-traineropleiding Duurzame Inzetbaarheid.

2. Leiderschapstraining - succesvolle gesprekken met je medewerkers 
Organisaties veranderen en dat stelt andere eisen aan teams en corporatiemedewerkers. Voor leidinggevenden die hun medewerkers willen motiveren om met hun duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling aan de slag te gaan is de leiderschapstraining.

3. Training duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR
FLOW vindt het belangrijk om het gesprek over duurzame inzetbaarheid op alle niveaus binnen de corporaties te voeren. De Ondernemingsraad is als vertegenwoordiger van medewerkers een partij van belang. Voor OR-leden is de eendaagse training Duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR.

Corporaties, Aedes en FLOW blijven de komende jaren op verschillende manieren aandacht houden voor scholing en opleiding van medewerkers om ze voor te bereiden op toekomstige veranderingen in het werk en de daarvoor benodigde competenties.