Doe mee: FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021

Elke corporatie heeft op 31 mei per e-mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het tweejaarlijkse onderzoek in opdracht van de CAO-partijen. Dat is op dit moment alleen nog de link naar de vragenlijst voor werkgevers. Op een later moment ontvangen werkgevers de link naar de medewerkersvragenlijst die zij kunnen verspreiden onder de medewerkers.
Doe mee zodat we gezamenlijk inzicht krijgen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tussen nu en 2025. Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) heeft onderzoeksbureau Regioplan opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek geeft als altijd inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: tussen en binnen de sector, regionaal en landelijk. Maar het speelt ook in op actualiteiten. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek komen in het najaar van 2021 beschikbaar. Alle deelnemende corporaties ontvangen een benchmarkrapport met daarin de resultaten van beide vragenlijsten. Hoe meer corporaties en werknemers meedoen, hoe meer informatie het onderzoek geeft!

Vragen over het Arbeidsmarktonderzoek?

Kijk op flowweb.nl/arbeidsmarktonderzoek-2021 of mail naar [email protected].