Nieuws

Arbeidsmarktonderzoek 2019: doet u mee?

Woningcorporaties inzicht geven in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen en buiten de sector. Dat is het doel van het Arbeidsmarktonderzoek 2019 dat FLOW in maart is gestart in opdracht van de CAO-partijen. Aedes-leden hebben inmiddels het verzoek gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Ook werknemers kunnen een vragenlijst invullen.

Woningcorporaties kunnen zich ook dit jaar zowel landelijk als provinciaal met elkaar vergelijken. Welke veranderingen spelen een rol binnen en buiten corporaties? Wat betekent dat voor het personeelsbeleid? Waar liggen kansen en uitdagingen? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Arbeidsmarktonderzoek 2019.

Online vragenlijst voor werkgevers èn werknemers
Werkgevers hebben per e-mail een link ontvangen naar de online vragenlijst die ze tot 5 april 2019 kunnen invullen. Ook werknemers kunnen meedoen. Voor hen is er de online werknemersvragenlijst. Werkgevers ontvangen een aparte uitnodiging die ze kunnen doorsturen aan hun werknemers. De werknemersvragenlijst is in te vullen tot 12 april 2019. Deelname aan het onderzoek en de gegeven antwoorden blijven anoniem.

Online reportage
Deelnemende corporaties krijgen als dank toegang tot een online rapportage. Daarin zijn de resultaten van de corporatie te vergelijken met die van andere corporaties in de eigen provincie en in heel Nederland.

Waarom nieuw onderzoek?
In 2017 publiceerde FLOW het TNO Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016. Sindsdien is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Ook volgen die veranderingen zich in een steeds sneller tempo op. Alle reden voor een nieuw onderzoek. De samenwerkende onderzoeksbureaus Panteia en Etil voeren het onderzoek uit.

Vragen? Geen vragenlijst ontvangen?
Neem contact op met projectleider Evert Webers bij onderzoeksbureau Etil via e.webers@etil.nl of 06 247 213 99. Of mail naar arbeidsmarktonderzoek@flowweb.nl.