Publicatie

Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2019

Het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2019 is verschenen. Dit voorjaar deden 153 corporaties en 2.284 werknemers mee aan dit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW). Het onderzoek bevat onder andere actuele informatie over het personeelsbestand, stromen op de arbeidsmarkt, nieuwe ontwikkelingen én verwachtingen voor de toekomst.

De corporaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten in benchlearning sessies door Aedes georganiseerd samen met FLOW. Deze corporaties krijgen bovendien toegang tot hun persoonlijke digitale dashboard. Hierin zijn de uitkomsten van het onderzoek nader te vergelijken (eigen corporatie, regionaal niveau, andere sectoren, filters en selecties).

Vragen over het dashboard?
Heeft u als deelnemende corporatie vragen over het digitale dashboard? Neem dan contact op met Evert Webers van Etil via e.webers@etil.nl of telefonisch op (06) 247 21 399.

Hieronder vindt u downloads van het Arbeidsmarktonderzoek 2019
Volledige rapport Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2019 PDF
Managementsamenvatting PDF
Conclusies en aanbevelingen PDF
Infographics PDF