‘De WOZ-waarde van de corporatiemedewerker’

‘Werken aan arbeidsmobiliteit associëren veel werknemers met een dreigend ontslag. Die angst moeten we wegnemen en verruilen voor een houding waarin loopbaanontwikkeling vanzelfsprekend is.’ Die boodschap was de rode draad in een bijeenkomst van FLOW op 4 februari 2016. Zo'n honderd corporatiebestuurders en HRM'ers deelden deze middag hun ervaringen met deskundigen van buiten de sector.

Allerlei arbeidsmarkttrends – los van de voorbije economische crisis – maken het noodzakelijk anders om te gaan met loopbaanontwikkeling, betoogde Marc Roscam Abbing, directeur Werknemersregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Leven lang leren
Verschillende sprekers gingen in op de mogelijkheden van sturen op een leven lang leren. Zo zou Geert-Jan Waasdorp, directeur van arbeidsmarktonderzoeksbureau de Intelligence Group graag zien dat het in 2020 normaal is op je jaaropgave ook te zien wat je waarde op de arbeidsmarkt is. 'Denk aan een soort WOZ-waarde van de corporatiemedewerker.' En Yvonne van den Berg, directeur Social Innovation en Resilience Work bij Philips vertelde over producten die ze aan hun werknemers aanbieden om het inzicht in hun eigen arbeidsmarktpositie te vergroten. Bijvoorbeeld een ‘Employability Experience’ waarmee werknemers kunnen onderzoeken welk werk aansluit bij de competenties en ervaringen die ze in hun leven hebben opgebouwd.

Veiligheid
Ook de bestuurlijke trekkers van regionale samenwerkingsverbanden waarin corporaties arbeidsmobiliteit willen stimuleren, vertelden over hun eerste ervaringen. ‘Om in beweging te komen, hebben medewerkers in eerste instantie veiligheid nodig’, zei directeur-bestuurder Maarten van Gessel van Ons Huis in Apeldoorn, deelnemer aan het samenwerkingsverband in de Stedendriehoek. ‘In regionale samenwerking kunnen medewerkers eerst bij een andere corporatie ervaringen opdoen. Dat maakt een eventuele vervolgstap buiten de sector makkelijker.’

FLOW
FLOW ondersteunt corporaties bij het goed, gezond en gemotiveerd blijven werken. Met toegang tot opleidingen, testen, vacatures en loopbaangesprekken. En de Loopbaanwijzer op flowweb.nl helpt medewerkers na te denken over hun loopbaan.