Trainees ontwikkelen 7 visies op de corporatie in 2030

Had jij 10 jaar geleden gedacht dat we in 2021 de eerste toeristen naar de ruimte zouden sturen? Dat je je in een pandemie zou bevinden? Vast niet. In 10 jaar tijd kan de wereld in rap tempo veranderen. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van woningcorporaties? De trainees van Talent in Huis editie 12 hebben 10 jaar vooruit gedacht en schetsen 7 verschillende corporaties met elk een eigen toekomstbeeld.

Belangrijk in hun opdracht was om een relevant, radicaal en plausibel toekomstbeeld te schetsen. Een beeld dat het dominante denken doorbreekt en consistent is met de context van nu.

Grootste uitdagingen

Volgens de 7 traineegroepjes liggen de grootste uitdagingen voor de toekomst in de toenemende segregatie, exponentiele groei van de technologie, vergrijzing, uitstroming van bijzondere doelgroepen, klimaatverwarming en de spanning op de woningmarkt.

Benieuwd welke rol hun 7 bedachte corporaties hierin nemen?

Lees het op de website van Talent in Huis.