Vereniging

Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak

De afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt.

Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden. Het gaat dan bijvoorbeeld om analyse en beïnvloeding op terreinen als huurbeleid, hervorming van de woningmarkt, fiscaliteit en financiering, toezicht, duurzaamheid, de maatschappelijke functie, en het werkterrein van woningcorporaties.

Manager Belangenbehartiging Publieke Zaak
Willem de Vreeze 06 351 114 47

Europa
Robin van Leijen 06 518 063 29
Béla Hulsman

Huur, betaalbaarheid en duurzaamheid
Dorris Derksen 06 351 116 37
Christiane Hogeweg 06 351 114 48
Anne Leeuw 06 538 260 17

Public Affairs
Richard Bos 06 519 260 72

Maatschappelijke functie
Pieter van Hulten 06 534 035 24
Pieter Schipper 06 467 428 40

Vastgoed
Jessica van Eijs 06 537 116 82

Woningmarkt en Regionale Opgave
Arjen van Gijssel 06 536 209 45
Bart de Jonge 06 820 130 78
Bob Witjes 06 223 858 27
Eline Penders 06 106 067 70
Hilde Klapwijk 06 868 874 44
Jeff van As 06 229 610 85
Masha Siebers 06 06 102 440 82
Rob Ravestein 06 108 987 38

Ledenbinding
Christiane Hogeweg 06 351 114 48
Lilian van Zandbrink 06 127 460 87