Verdieping

Vernieuwingsagenda: eerste werkatelier Wonen met zorg van start

Goede samenwerking met gemeente en zorgpartijen is een voorwaarde om bewoners die zorg nodig hebben een passende woning te kunnen bieden. Maar hoe krijg je dat goed geregeld? Onder meer daarmee gaan deelnemers aan de slag die meededen aan het eerste werkatelier van de coalitie Wonen met zorg.

Met vijf thema’s gaan de deelnemers uit deze coalitie aan de slag. In dit eerste werkatelier zijn de groepen gevormd en concrete afspraken gemaakt.

1. Woonvorm voor mensen met dementie
Talis en ZZG Zorggroep willen een woonvorm starten voor mensen met dementie waarbij verwanten de zorg regelen. Een locatie is er al. Maar hoe vind je de juiste bewoners? En wat is de beste manier om hun verwanten te ondersteunen? Dat gaat deze subgroep uitzoeken. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden om een dergelijke woonvariant te starten in Zuid-Holland en in Amsterdam.

2. Bestaande woningvoorraad aanpassen aan demografische ontwikkeling
Meer variatie in de woningvoorraad is zeer gewenst. Hoe kun je naoorlogse rijtjeshuizen en voormalige zorgwoningen aanpassen aan de actuele behoefte? Deze subgroep gaat goede voorbeelden verzamelen en op 6 juli op excursie naar de transformatie van de doorzonwoningen van corporatie Bergopwaarts.

3. Bouwen aan sociale netwerken in de buurt
Een netwerk is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar juist bij kwetsbare mensen ligt eenzaamheid op de loer. Corporaties, zorgorganisaties en gemeenten kunnen samen sociale netwerken versterken. ‘Wederkerigheid’ is daarbij de kern. Er bestaan al een paar goede voorbeelden, zoals Buurtcirkel en Samen in de stad. Deze subgroep bezoekt een van deze projecten (het Samen Thuis woonproject van corporatie Goed Wonen in Gemert) en komt binnenkort opnieuw samen.  

4. GGZ in de wijk
Steeds meer mensen met psychiatrische problemen wonen zelfstandig in de wijk. Hoe zorg je dat partijen goed samenwerken? Hoe kom je aan cijfers over zorgbehoefte? Hoe doe je samen de procesregie en welke randvoorwaarden zijn er vanuit een wijk? Dat gaat deze subgroep onderzoeken op basis van een al lopend experiment waarbij 14 gemeenten, corporaties en zorgorganisaties zijn betrokken.

5. Brandveilig langer thuis wonen
Brandweer, Woonzorg Nederland, Aedes en ActiZ werken samen aan brandveiligheid voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen. Ze werken onder meer aan een digitale quickscan die corporaties inzicht biedt in de brandveiligheid van hun woningen. Ook willen ze benchlearning en trainingen ontwikkelen. Ze kunnen daarbij nog wel hulp gebruiken. Interesse? Stuur een e-mail naar Rogier Goes, r.goes@aedes.nl.

Naast deze thema’s brachten deelnemers nog andere ideeën in. Zo leren medewerkers van enkele Brabantse corporaties hoe zij het beste kunnen omgaan met mensen met dementie. Een ander idee is het levensloopbestendig maken van portiekwoningen.

Meedoen?
Corporaties die willen aansluiten bij de coalitie Wonen met zorg zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Yvonne Witter, y.witter@aedes.nl.