Proces

Corporatiesector werkt aan vernieuwing

Update

Zo’n honderd woningcorporaties zijn sinds 20 april 2017 hard aan de slag met vernieuwing en innovatie op allerlei terreinen. Dit doen zij in zes coalities samen met experts en partnerorganisaties onder de vlag van de Vernieuwingsagenda. De voortgang op alle activiteiten is te volgen in een interactieve infographic. Inmiddels nemen bijna 300 mensen deel aan de Vernieuwingsagenda via een van de vele projecten en activiteiten.

Waar staan we?
De infographic geeft een beeld van alle beweging en initiatieven in de Vernieuwingsagenda. In de werkateliers werken leden en partners specifieke projecten binnen hun thema uit. De thema’s gaan over: verduurzaming, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en buurten, wonen en zorg, digitalisering en informatievoorziening, en verbeteren van bedrijfsvoering en veranderkracht.

De Vernieuwingsagenda vergroot vernieuwing, verbetering en uitwisseling in de sector. Waarin we met elkaar bestaande patronen weten te doorbreken, en elkaar inspireren om op een andere manier te leren kijken, denken en werken. Zodat we uiteindelijk de veranderkracht van corporaties en onze sector als geheel weten te vergroten, zodat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Partners
Zestien partners zetten zich in voor vernieuwing van de sector. ActiZ, AFWC, Bouwend Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, FLOW, Kennisplatform Corpovenista, KWH, NVB Bouw, Platform31, Stekademy, Stroomversnelling, UNETO-VNI, VTW en Woonbond zijn aangesloten bij de diverse thema’s uit de Vernieuwingsagenda en leveren op die manier een bijdrage aan het realiseren van de activiteiten. Bovendien stellen zij zich tot doel om van elkaar te leren en samen te werken. Door de verschillende achtergronden versterken ze elkaar: eenheid in verscheidenheid. Nieuwe partijen zijn welkom om aan te sluiten.  

Resultaten
Rond de zes thema’s zijn verschillende netwerken ontstaan waarin corporatieprofessionals en experts elkaar vinden en kennis uitwisselen. Dat gebeurt in bijeenkomsten en werksessies, maar ook online op communities.nl. Deze verbinding levert inspiratie en ideeën op. Talrijke initiatieven zijn opgestart en er ontstaan ook nieuwe ideeën. Uit de coalities zijn ook al producten opgeleverd. 

Meedoen?
Wilt u nog meedoen aan een of meer coalities? U kunt zich nog steeds aansluiten. Dit betekent dat u of iemand anders in uw corporatie een jaar lang een aantal uur per week meewerkt aan het realiseren van één of meerdere ambities in een thema. Niet niks, maar wel hard nodig! Meer informatie en aanmelden op deze pagina.