Proces

Vernieuwingsagenda komt op stoom: corporaties werken aan vernieuwing

Zo’n honderd woningcorporaties zijn sinds 20 april 2017 hard aan de slag met vernieuwing en innovatie op allerlei terreinen. Dit doen zij in zes coalities samen met experts en partnerorganisaties onder de vlag van de Vernieuwingsagenda. Alle activiteiten van het derde kwartaal van 2017 zijn samengevat in een infographic.

Waar staan we?
De infographic geeft een beeld van alle beweging en initiatieven in de Vernieuwingsagenda tot en met afgelopen september. Na een enthousiaste aftrap in april zijn in mei en juni alle zes coalities gestart in werkateliers. In de ateliers werken leden en partners, eventueel in subgroepen, specifieke projecten binnen hun thema uit. De thema’s gaan over: verduurzaming, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en buurten, wonen en zorg, digitalisering en informatievoorziening, en verbeteren van bedrijfsvoering. Inmiddels nemen bijna 250 mensen deel aan de Vernieuwingsagenda via een van de vele projecten en activiteiten.

Partners
Twaalf partners zetten zich met Aedes sinds de start in voor vernieuwing van de sector. ActiZ, Bouwend Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, FLOW, Kennisplatform Corpovenista, KWH, Platform31, Stekademy, Stroomversnelling en Woonbond zijn aangesloten bij de diverse thema’s uit de Vernieuwingsagenda en leveren op die manier een bijdrage aan het realiseren van de activiteiten. Bovendien stellen zij zich tot doel om van elkaar te leren en samen te werken. Door de verschillende achtergronden versterken ze elkaar: eenheid in verscheidenheid. Nieuwe partijen zijn welkom om aan te sluiten. 

Resultaten
Rond de zes thema’s zijn verschillende netwerken ontstaan waarin corporatieprofessionals en experts elkaar vinden en kennis uitwisselen. Deze verbinding levert inspiratie en ideeën op. Talrijke initiatieven zijn opgestart en er ontstaan ook nieuwe ideeën. Uit de coalities zijn ook al producten opgeleverd. Zo is de Routekaart CO2-neutraal 2050 gereed. Van september tot en met november wordt die uitvoerig toegelicht en besproken in verschillende kennissessies in het hele land. De inkoopleidraad is ontwikkeld en is gepresenteerd tijdens een kennisbijeenkomst. De Aedes-Collegetour koppelt steeds wetenschap en praktijk aan elkaar: experts/hoogleraren en enthousiaste directeur-bestuurders van woningcorporaties vullen elkaar aan. 

Meedoen?
Wilt u nog meedoen aan een of meer coalities? U kunt zich nog steeds aansluiten. Dit betekent dat u of iemand anders in uw corporatie een jaar lang een aantal uur per week meewerkt aan het realiseren van één of meerdere ambities in een thema. Niet niks, maar wel hard nodig! Meer informatie en aanmelden op deze pagina.