Verdieping

Vernieuwingsagenda: eerste werkatelier Betaalbaar bouwen en wonen van start

Het is belangrijk dat corporaties meer samenwerken en bijvoorbeeld marktpartijen gezamenlijk benaderen met een uniforme vraag. Corporaties mogen die marktpartijen ook meer uitdagen om te komen tot betaalbare en betere oplossingen. Daarom gaan de corporaties die deelnamen aan het eerste werkatelier van de coalitie Betaalbaar bouwen en wonen, onder meer aan de slag met het uitwerken en verder verspreiden van de ’badkamerchallenge 2.0’ en een renovatiechallenge in het kader van verduurzaming.

Deze coalitie gaat komende tijd concreet aan de slag met twee thema’s uit de Vernieuwingsagenda: 

•    Badkamerchallenge 2.0 
Bij Mitros uit Utrecht gaan twee bedrijven komende tijd aan de slag om hun badkamerrenovatie in één dag uit te voeren. Corporaties kunnen zich aansluiten en deze innovatieve vorm van renoveren bij hun eigen corporatie toepassen. De deelnemers gaan dan ook op bezoek in de modelwoning van Mitros waar deze proef is uitgezet. Het is de bedoeling dat de methodiek van een challenge uiteindelijk op papier wordt gezet zodat ook andere corporaties ermee kunnen werken.
 
•    Renovatiechallenge (vernieuwend opdrachtgeverschap en verduurzamen) 
In één keer naar nul-op-de-meter (NOM) is in sommige gevallen niet wenselijk of handig, ook vanwege de betaalbaarheid. In stappen werken aan het einddoel moet ook mogelijk zijn. En dan liefst gezamenlijk, met een uniforme vraag aan de markt. De coalitie onderzoekt daarom de mogelijkheden voor modulaire verduurzaming.  Bijvoorbeeld de mogelijkheid om als corporaties gezamenlijk marktpartijen aan te zetten om slimme duurzame daken, vloeren of gevels te ontwikkelen. Ook installatietechnisch liggen er veel kansen. Dit wordt verder uitgediept in een volgende sessie. 

De coalitie Betaalbaar bouwen en wonen heeft nog meer plannen. Lees daarover meer in de Vernieuwingsagenda. Wilt u meer weten of zich nog aansluiten bij deze coalitie? Neem contact op met Maarten Georgius van Aedes: m.georgius@aedes.nl.