Verdieping

Vernieuwingsagenda: coalitie Duurzaamheid van start

Het einddoel voor 2050 is duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. 25 corporaties buigen zich in de coalitie Duurzaamheid samen met Aedes, Platform31, Bouwend Nederland en Stroomversnelling over de weg hiernaartoe. Aanspreekpunt vanuit Aedes is Ronald Franken en vanuit het algemeen bestuur is Wim Hazeu betrokken. Het eerste werkatelier was op 24 mei, maar u kunt zich nog steeds aanmelden.

De uitdaging
Zes coalities werken de komende tijd de activiteiten en ambities in de Vernieuwingsagenda uit. Voor deze coalitie betekent dat werken aan versnelling van de reductie van de CO2-uitstoot en corporaties committeren aan het einddoel en hulpmiddelen ontwikkelen om ze daarbij te faciliteren. 

De activiteiten
‘Er gebeurt al ongelofelijk veel op duurzaamheid’, vertelt Ronald Franken van Aedes. ‘Maar de kennis en activiteiten zijn versnipperd. Belangrijk doel binnen de Vernieuwingsagenda is dan ook dat we bestaande activiteiten bundelen en ervoor zorgen dat kennis makkelijker en beter gedeeld wordt.’ De coalitie pakt verschillende activiteiten op: variërend van een plan van aanpak dat corporaties kunnen gebruiken om hun woningen CO2-neutraal te maken tot inkoopsamenwerking voor zonnepanelen en nul-op-de-meter-renovaties. Ook komt er onderzoek naar circulair bouwen en de verbinding tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en bewonersgedrag. ‘Maar wie weet komen ook nog andere ideeën op tafel tijdens de werkateliers’.

Het werkatelier
Het eerste werkatelier vond plaats op 24 mei. De deelnemers maakten kennis met elkaar en gingen onder andere aan de slag met een plan van aanpak voor CO2-neutrale woningen en Inkoopsamenwerking voor NOM-renovaties. U kunt nog altijd meedoen, dus meld u aan bij Ronald Franken!