Vereniging

Werken aan vernieuwing: slimmer en beter voor elkaar

Update

Zijn corporaties voldoende voorbereid op toekomstige vragen uit de samenleving? Maken ze voldoende gebruik van elkaars kennis en benutten ze die van andere partijen? Of is er meer mogelijk? Het antwoord is simpel: er ís meer mogelijk. Aedes maakte met leden en partnerorganisaties alvast een begin met de Vernieuwingsagenda. Op het congres van 20 april 2017 werd deze door de leden met ruime meerderheid aangenomen.

Doet u mee? Meld u aan!

De maatschappij verandert steeds sneller. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen moeten we als woningcorporaties blijven ontwikkelen, vernieuwen en innoveren. De kracht van de Vernieuwingsagenda zit in de samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. 


Het begin is er
Want het kan beter en het moet slimmer. Met elkaar, voor elkaar. Niet praten, maar doen. Profiteren van kennis die er al is en optimale samenwerking. Samen zorgen we voor goed en betaalbaar wonen in Nederland. Goed nieuws: het begin is er. We hebben coalities gevormd om aan de slag te gaan. De ambities zijn gevormd, maar het lukt alleen als we het samen doen. Met de leden en met partners.

Vragen
Download hier Veel gestelde vragen over de Vernieuwingsagenda.

Wat vragen wij van u?
Dat u zich aansluit bij één of meer thema's. Dat u of iemand anders in uw corporatie een jaar lang een aantal uur per week meewerkt aan het realiseren van één of meerdere ambities. Niet niks, maar wel hard nodig! Tijdens de Kick-off op 20 april sloten veel corporaties zich al aan bij een thema. Deelnemen aan een thema kan nog steeds. Meedoen? Meld u dan aan!

Partners
ActiZ, Aedes, AFWC, Bouwend Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, Flow, Kennisplatform Corpovenista, KWH, NVB, Platform31, Stekademy, Stroomversnelling, UNETO-VNI, VTW, Woonbond.