Evenement

Laatste kans om Aedes-collegetour Vernieuwingsagenda bij te wonen

Update

In januari 2018 zijn de laatste drie colleges in de Aedes-collegetour. Hierin gaan hoogleraren in op thema’s uit de Vernieuwingsagenda. Marleen Hermans gaat in op vernieuwend opdrachtgeverschap. Hans Vermaak spreekt over de veranderkracht van corporaties. En ten slotte vertelt Maarten van Ham over wijkeffecten, ongedeelde steden en leefbare wijken. Corporatiebestuurders delen tijdens de colleges hun ervaringen uit de praktijk.

De Aedes-collegetour bestaat in totaal uit negen bijeenkomsten in het hele land. Sprekers zijn steeds een hoogleraar en een corporatiedirecteur of -manager.

College 1: Vernieuwend opdrachtgeverschap

Marleen Hermans spreekt tijdens haar Aedes-college op 18 januari 2018 over vernieuwend opdrachtgeverschap. Zij is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Daarnaast zal Jan Jaap Vogel van Ymere vertellen hoe Ymere zich opstelt als professioneel opdrachtgever en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken.

Ten slotte zal er een debat plaatsvinden tussen Maarten Georgius (Aedes) en Jan Jaap Vogel (Ymere) met als onderwerp de opgave van de energietransitie en de rol van opdrachtgeverschap daarin.

Inschrijven voor de sessie van 18 januari 2018

 

College 2: Veranderkracht van corporaties

Hans Vermaak spreekt in zijn Aedes-college op 23 januari 2018 over de veranderkracht van organisaties. Deze onderzoeker is onder meer bekend van het managementboek Plezier beleven aan taaie vraagstukken (2015), dat meermalen werd bekroond. Aansluitend heeft Frans Crijns (directeur-bestuurder van Maasvallei) een praktijkvoorbeeld over hoe je kunt veranderen als corporatie.

Inschrijven voor de sessie van 23 januari 2018

 

College 3: Ongedeelde stad, gemengde wijken

Maarten van Ham, hoogleraar Stedelijke Vernieuwing en Wonen aan de TU Delft, gaat op 30 januari 2018 tijdens zijn college in op het thema ongedeelde stad, gemengde wijken. Na de theorie deelt Rein Swart, directeur-bestuurder van Accolade, zijn ervaringen over het leefbaar houden van wijken en de samenwerking daarbij met andere partijen.

Inschrijven voor de sessie van 30 januari 2018


Voor wie?
De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van Aedes.

Vernieuwingsagenda
De Aedes-collegetour is een van de activiteiten in de Vernieuwingsagenda. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen gaan corporaties en partnerorganisaties met zes thema’s aan de slag om vernieuwing binnen de sector te versnellen. De eerste werkateliers hebben inmiddels plaatsgevonden. Het is nog steeds mogelijk om u aan te sluiten bij een of meerdere coalities. Alle informatie hierover vindt u op Aedes.nl/vernieuwingsagenda.

Meer informatie
Voor vragen kunnen Aedes-leden contact opnemen met programmaleider Vernieuwingsagenda Susanne Stouten, s.stouten@aedes.nl.