Nieuws

Samenwerken aan vernieuwing corporatiesector

Op 7 februari kwamen alle partners van de Vernieuwingsagenda bij elkaar om hun samenwerking te onderstrepen en verdere stappen te zetten. Onder de noemer Slimmer en beter werken zij binnen de Vernieuwingsagenda samen met corporatieprofessionals. Sinds de start in 2017 zijn inmiddels zo’n honderd woningcorporaties hard aan de slag met vernieuwing en innovatie op allerlei terreinen.

Zestien partners zetten zich sinds de start in voor vernieuwing van de sector. ActiZ, Aedes, AFWC, Bouwend Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, FLOW, Kennisplatform Corpovenista, KWH, NVB Bouw, Platform31, Stekademy, Stroomversnelling, UNETO-VNI, VTW en Woonbond zijn aangesloten bij de diverse thema’s uit de Vernieuwingsagenda en leveren een bijdrage aan het realiseren van de activiteiten. Bovendien stellen zij zich tot doel om van elkaar te leren en samen te werken.

Krachtenbundeling op kwaliteiten
De onderlinge samenwerking werd krachtig onderstreept op een zogenaamd bierviltje. Een vorm die de kern van de samenwerking raakt: de gezamenlijke ambitie om de vernieuwing in de sector te stimuleren en oplossingen te bedenken die passen bij de veranderende samenleving. Door de verschillende achtergronden van de partners versterken ze elkaar: eenheid in verscheidenheid.

Resultaten
Rond de zes thema’s van de Vernieuwingsagenda zijn verschillende coalities ontstaan waarin corporatieprofessionals en partners elkaar vinden, inspireren, kennis uitwisselen en samen aan de slag gaan in de verschillende projecten. De eerste concrete producten zijn al opgeleverd. Bekijk in deze infographic de resultaten tot nu toe.