Over de coalitie Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht

Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn, moeten woningcorporaties met de huurder voor ogen hun kennis, geld en processen zo slim en efficiënt mogelijk inzetten. En in staat zijn om continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierover buigt zich de coalitie Verbeteren van bedrijfsvoering en veranderkracht.

Dit is al gerealiseerd:

 • Collegetour met Hans Vermaak over veranderkracht van corporaties
 • Bestuurlijke tafel veranderkracht

Dit komt er binnenkort aan:

 • Programma ‘leren veranderen’ voor medewerkers en directeur-bestuurders
 • De Oplosfabriek
 • De Reisgids: een programma voor bestuur en MT gericht op verandering van organisaties

Vraagstukken:

 • Zijn corporaties voldoende voorbereid op toekomstige vragen uit de samenleving?
 • Maken we voldoende gebruik van elkaars kennis en benutten we die van andere partijen?
 • Hoe kunnen we de huurderstevredenheid vergroten?
 • En hoe kunnen we de dagelijkse processen optimaliseren?
 • Hoe vergroten we de kennis en kunde over organisatieverandering?
 • Hoe vergroten we de competenties die de nieuwe ontwikkelingen van ons vragen?
 • En waar kunnen we over de sector heen kijken en leren van creatieve en vernieuwende oplossingen die er al zijn bedacht?

Interesse om ook mee te doen? Meld je dan bij Susanne Stouten en sluit je aan bij de coalitie Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht! s.stouten@aedes.nl