Dossier

Draagt u uw steentje bij aan de Vernieuwingsagenda?

De Vernieuwingsagenda verbindt corporaties en samenwerkingspartners die samen bepaalde processen en producten vernieuwen en verbetering versnellen, waardoor de corporatiesector klaar is voor de toekomst en ervoor blijft zorgen dat veel Nederlanders fijn wonen in een goed huis in een prettige buurt. Denk aan samen zonnepanelen inkopen, een challenge organiseren voor bijvoorbeeld keukenaanpassingen, het maken van een leidraad opdrachtgeverschap of een modelcontract. Slimmer en beter voor elkaar!

Vernieuwen doe je niet alleen. Alleen met een gezamenlijke effort brengen we de beweging van vernieuwing op gang. 

Benieuwd naar hoe de deelnemers aan de slag zijn in de Vernieuwingsagenda? Kijk dan deze filmcompilatie:

 

Meer weten over de Vernieuwingsagenda en hoe u uw steentje kan bijdragen? Neem dan contact op met de contactpersoon van het thema waarin u geïnteresseerd bent.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Susanne Stouten, Programmaleider Vernieuwingsagenda. Voor informatie over de specifieke coalities kunt u contact opnemen met:

 

Wat betekent deelnemen aan de Vernieuwingsagenda voor u?

De kracht van de Vernieuwingsagenda zit in de samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. Corporaties en samenwerkingspartners werken samen in zes coalities op de bovenstaande thema’s. Meedoen aan een coalitie betekent meedenken en meewerken aan de verbetering van de corporatiesector, maar betekent zeker ook dat u resultaten boekt voor uw eigen werk en corporatie. U gaat concreet aan de slag met collega’s van andere corporaties om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het gaat om zowel halen als brengen. Dat brengt uw eigen corporatie ook weer verder!

Meer lezen?

Ga dan naar www.aedes.nl/vernieuwingsagenda