Vereniging

Verenigingscongres 20 april 2017: Woonagenda vastgesteld

Het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres vond plaats op 20 april 2017 in Amersfoort. De leden van Aedes hebben ingestemd met de Woonagenda waarin hun ambities staan voor de komende jaren. Ook is de Vernieuwingsagenda vastgesteld en bespraken Aedes-leden verenigingszaken als het jaarverslag en benoemingen van bestuursleden.

Aedes-voorzitter Marnix Norder startte na 110 dagen het congres met zijn eerste ervaringen als voorzitter, blikte vast vooruit op de Woonagenda en ging in op de politieke actualiteit.

Woonagenda
De Woonagenda is tijdens het verenigingscongres vastgesteld door de leden van Aedes. Daarin staan de ambities van woningcorporaties voor de komende jaren. Een van de ambities is om circa 34.000 woningen per jaar bouwen; twee keer zoveel als woningcorporaties in 2015 bouwden. Verder worden sociale huurwoningen energiezuiniger, blijven huren betaalbaar en zorgen corporaties voor maatwerk voor huurders die dat nodig hebben.

Aan deze ambities werken zij de komende jaren in wijken, buurten, dorpen en steden samen met andere partijen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen. De Woonagenda wordt gesteund door de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is een startpunt voor overleg met allerlei partijen die bij kunnen dragen aan verbetering van het wonen in Nederland. 

Vernieuwingsagenda
Ook de Vernieuwingsagenda;  Slimmer en beter voor elkaar is door de leden van Aedes vastgesteld. Deze Vernieuwingsagenda is gebaseerd op de input van veel verschillende woningcorporaties. Aedes-bestuurslid René Scherpenisse gaf er een toelichting op. ‘We doen al heel veel en zouden nog meer samen kunnen doen’, zei hij en deed een oproep aan corporatiecollega’s om zich aan te sluiten bij een van de vernieuwingscoalities. Die worden aansluitend aan het verenigingscongres gepresenteerd tijdens de Kick-off werken aan vernieuwing.

Verenigingszaken
Op voordracht van de kandidaatstellingscommissie zijn Marijke Kool, bestuurder van SallandWonen in Raalte, en Mohamed Acharki bestuurder van Zayaz in ’s-Hertogenbosch, benoemd tot bestuurslid. Zij volgen Yolanda Winkelhorst en Harrie Bosch op. Als plaatsvervangend lid van de kandidaatstellingscommissie is benoemd Chris Schaapman, bestuurder van ElanWonen in Haarlem.  Hij neem de plaats in van Truus Sweringa, bestuurder van OFW in Dronten die nu lid is van kandidaatstellingscommissie. 

Verder stelden de leden van Aedes het jaarverslag 2016 vast en verleenden het Aedes-bestuur ‘decharge’, goedkeuring voor het gevoerde beleid in 2016. Het voorstel voor digitaal stemmen komt tijdens het najaarscongres in november opnieuw op de agenda omdat bij dit congres niet het vereiste quorum aanwezig was voor de daarvoor noodzakelijke statutenwijziging.

Downloads: