Vereniging

Aedes-verenigingscongres op 23 november in Harderwijk

Het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres vindt plaats op 23 november 2017 in Harderwijk voor bestuurders van Aedes-leden. Op de agenda staan verandering van de administratieve lasten, de verduurzaming, het regeerakkoord en de Aedes-benchmark. Aansluitend is in de middag vanaf 13.30 uur op dezelfde locatie de Corporatiedag Slimmer en beter voor elkaar voor alle corporatiemedewerkers en samenwerkingspartners. 

Het zwaartepunt in het congres zal liggen op de gezamenlijke duurzaamheidsopgave uit de Woonagenda: CO2-neutraal in 2050. Hoe willen we woningcorporaties dat met elkaar gaan regelen? Hoe is in de vereniging regie te houden op de implementatie en monitoring van de plannen van aanpak daarvoor?

Daarnaast op de agenda: administratieve lastenvermindering door een kwaliteitsverbetering van informatie en een efficiënter proces van informatie-uitwisseling in de corporatiesector. Verder zullen de belangrijkste resultaten van de Aedes-benchmark worden gepresenteerd. En tot slot komen nog enkele verenigingszaken aan bod: de uitkomsten van de evaluatie van Permanente Educatie, het vaststellen van de begroting en contributieregeling, de herbenoeming van een bestuurslid  en een voorgestelde statutenwijziging. 
 
Aanmelden
Bestuurders van Aedes-leden kunnen zich via deze link aanmelden voor het verenigingscongres. Bij verhindering kan een bestuurder aan een collega-bestuurder of een medewerker van de eigen corporatie een schriftelijke volmacht geven, hieronder te downloaden. Een bestuurder kan naast de eigen stem maximaal één stem namens een ander lid uitbrengen.

Downloads
Congresvoorstel digitaal stemmen
Concept Akte van statutenwijziging Aedes 2017
Volmacht congres 23 november 2017