Verenigingscongres 22 april 2021 (digitaal)

Op donderdag 22 april 2021 organiseren wij ons voorjaarscongres. Wederom een online congres, uitgezonden vanuit InnStyle in Maarssen. Directeur-bestuurders kunnen zich daar voor aanmelden. We starten het verenigingscongres precies om 10.00 uur en ronden om circa 12.30 uur af.

 

Wat staat er op de agenda?

Op 9 februari hebben wij de Actieagenda Wonen vastgesteld. Op het congres praten we u bij over het vervolg. Tevens informeren wij u over het traject van opgaven en middelen in de regio. Zoals eerder aangegeven bespreken we ook de stand van zaken rondom Vestia, inclusief het aantal ontvangen (positieve en negatieve) verklaringen en het vervolgproces.

Verder staat op de agenda het vaststellen van de jaarrekening 2020 en een aantal benoemingen. We stemmen over de herbenoeming van AB-leden Mohamed Acharki en Marijke Kool, en over de voordracht van Tjapko van Dalen als plaatsvervangend lid van de Kandidaatstellingscommissie. Als afsluiting van het eerste deel laten we een filmpje zien over de campagne Wonen doen we Samen. Meer informatie over de campagne en de overige congresstukken vindt u onderaan deze pagina.

Een groot deel van het congres wijden we aan het thema 'samen innoveren in de corporatiesector'. Zo kijken we hoe we de opgaven uit de Actieagenda Wonen kunnen verbinden aan de innovatievraagstukken binnen de sector. En hoe we deze innovaties kunnen opschalen om onze doelen te halen. Hoe ziet bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen er daarbij uit? We onderzoeken dit aan de hand van twee thema’s:

  • Nieuwbouw: mede aan de hand van een Eindhovense casus kijken we naar de opschaling van nieuwbouw via programma De Bouwstroom.
  • Leefbare wijken: hoe kunnen we op een vernieuwende wijze samenwerken aan leefbare wijken? Hoe kan data daarbij helpen? Wij introduceren daarvoor de veerkrachtkaarten, deze zijn vanaf 22 april in het Aedes datacentrum te downloaden.

Aanmelden congres:

Donderdag 22 april 2021 10.00 uur – 12.30 uur verenigingscongres

Kunt u niet bij het congres aanwezig zijn?

Laat uw stem niet verloren gaan als u niet aanwezig kunt zijn. Geef dan een schriftelijke volmacht (bijgevoegd) aan een collega-bestuurder of aan een medewerker van uw corporatie. U kunt maximaal één stem via volmacht uitbrengen. Mail de ondertekende volmacht naar m.hogenboom@aedes.nl

Reacties en vragen

Reacties op bijgevoegde stukken en vragen over het congres ontvangen wij graag uiterlijk maandag 19 april 2021. Deze kunt u mailen naar Barbara Mossinkoff, verenigingssecretaris via b.mossinkoff@aedes.nl. Vragen over de aanmeldprocedure kunt u mailen naar bbe@aedes.nl.

Congresstukken: