Publicatie

Verenigingscongres 16 mei 2019

Aedes organiseert haar voorjaarscongres op 16 mei 2019 in Green Village in Nieuwegein. Directeur-bestuurders gaan in gesprek over de invulling van het Klimaatakkoord en hoe we samen onze nieuwbouw- en renovatieopgave kunnen versnellen. Ook het Sociaal Huurakkoord en de evaluatie Woningwet komen aan de orde. Inloop is vanaf 9.30 uur, het congres begint om 10.00 uur en duurt tot 12.45 uur.

Hoe ziet het programma eruit?
Op het congres komt gastspreker Boudewijn Revis, wethouder in Den Haag en voorzitter van de VNG-commissie ruimte, wonen en mobiliteit. Hij vertelt over de visie van de VNG op wijkontwikkeling en de verwachtingen naar corporaties. 

Daarna behandelen we enkele verenigingszaken: de herbenoeming van bestuurslid Hester van Buren en een nieuw plaatsvervangend lid voor de kandidaatstellingcommissie Cees Tip. Vervolgens presenteren we de uitkomsten van de digitale stemming over de jaarrekening en een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement. Bestuurders hebben hier op 1 mei een mail over ontvangen. Op het congres gaan we vooral met elkaar in gesprek over het Klimaatakkoord en de versnelling van nieuwbouw en renovatie.

Klimaatdossier
Enkele bestuurders geven een korte update over het Klimaatakkoord,  specifiek over de Startmotor en de Renovatieversneller. We horen dan graag wat de belangrijkste uitdagingen zijn en hoe we hier samen mee om gaan. Wat betekent bijvoorbeeld de doorrekening van Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) voor plannen voor de verduurzaming van woningen? We horen graag welke vragen en dilemma’s er leven.

Samen nieuwbouw en renovaties stimuleren
Hoe zorgen we dat we sneller meer woningen kunnen bouwen? Of woningen goedkoper kunnen renoveren? Dat gaat makkelijker als we beter samenwerken en onze opdrachten bundelen. Hoe kunnen we dat slimmer en beter doen? Zodat we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Want die zijn er namelijk voldoende! Na inspirerende voorbeelden van collegabestuurders praten we gezamenlijk aan tafels over de concrete opgave en hoe we deze samen kunnen versnellen door samenwerking en collectief opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld vanuit initiatieven als de Bouwstroom en IsolatieChallenge.

Aanmelden 
Directeur-bestuurders kunnen zich direct aanmelden voor het verenigingscongres. Vanwege de catering en benodigde ruimte is het belangrijk dat men zich aanmeldt. Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Uw stem hoeft niet verloren te gaan. U kunt een schriftelijke volmacht geven aan een collega-bestuurder van een ander Aedes-lid of een medewerker van uw eigen corporatie (zie onderaan deze pagina). Naast uw eigen stem kunt u maximaal één stem namens een andere corporatie uitbrengen.

Downloads:

- Programma verenigingscongres 16 mei 2019

- Herbenoeming bestuurslid Aedes

Voordracht kandidaat voor de Kandidaatstellingscommissie

- Volmacht congres 16 mei 2019