Samenwerking met en tussen woningcorporaties: ‘Zoek de coalition of the willing’

‘Volgens mij kunnen we meer samenwerken. Samen sterker worden, elkaar scherp houden. Daar zijn al goede voorbeelden van.’ Dat hield Aedesvoorzitter Marnix Norder ruim honderd corporatiebestuurders voor tijdens het Aedes-verenigingscongres op 16 mei 2019. Vervolgens werd de aanpak van concrete projecten als de Renovatieversneller en de Bouwstroom gebruikt om te zoeken waar winst te boeken is. ‘Ga vooral op zoek naar een coalition of the willing’, was één van de adviezen.                                                                                       

 

‘Om onze plannen in de gemeente Den Haag waar te kunnen maken is het hard nodig dat corporaties, ontwikkelaars en beleggers samenwerken. Zelfs aan één gebouw’, stelde Boudewijn Revis, wethouder Den Haag en voorzitter van de VNG-commissie Wonen. ‘Het lukt niet als alle partijen me uit komen leggen waarom het niet kan.’ Daarmee trapte hij het Aedes-congres af.

Die handschoen pakte Aedesvoorzitter Norder op door aan de corporatiebestuurders te vragen waarom het op het moment niet lukt om de nieuwbouwambities van de sector waar te maken. Norder: ‘Natuurlijk zijn er allerlei externe factoren. Maar we moeten ook kijken of we er zelf uithalen wat er in zit. We kunnen meer van elkaar leren. Benutten we de ruimte die we hebben? Kunnen we meer samenwerken en opschalen?’

Samenwerking en opschaling
Alle corporaties zijn bezig met verduurzaming. In het project de Startmotor werken corporaties samen zowel bij het realiseren van aansluitingen op warmtenetten als bij het inkopen van warmtepompen en woningisolatie (De Renovatieversneller). Margriet Drijver, boegbeeld van het laatste project: ‘Als we onze vraag bundelen, dagen we de industrie uit om met goede oplossingen te komen. Ik zie een marktplaats voor me met betaalbare goede producten om woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken.’

De Bouwstroom
Ook bij nieuwbouw ontstaan initiatieven. In het project de Bouwstroom werken achttien corporaties, uit vooral Limburg en Brabant, samen met marktpartijen. Ze gaan samen de bouwstroom voor de komende jaren plannen. Karo van Dongen, bestuurder van Alwel: ‘Als wij onze opdrachten bundelen, kunnen we marktpartijen continuïteit en stabiliteit garanderen. Dat is nog belangrijker dan massa.’ Dorien Staal, directeur van casco-elementen-fabriek Prefab bevestigde dat: ‘Als ik mijn productie 100 procent vooruit kan plannen kan ik 15 procent goedkoper leveren.’ Volgens van Dongen is het de moeite waard om daarvoor wat autonomie los te laten: ‘Meer standaardproducten voor de grote aantallen. Maar ik geef niet mijn hele nieuwbouwopgave uit handen.’

Ambities en plannen
Wat geldt voor samenwerking tussen corporaties, geldt evenzeer voor andere partijen. Luc Severijnen van woningcorporatie Thuis over zijn ervaringen met de gemeente Eindhoven: ‘Een taai proces. Je vindt elkaar in ambities, maar hoe zet je het om in plannen? Iedereen moet een duit in het zakje doen, maar er blijven allerlei belemmeringen.’

Voer voor discussie tussen corporatiebestuurders. Gezamenlijke gebiedsontwikkeling zal niet lukken als alle partijen vasthouden aan het eigen maximaal rendement. Dus moet je daarover samen aan tafel. En met minder genoegen nemen. Dan wordt meer dan de som der delen mogelijk. En dat lukt alleen met een coalition of the willing.

Besluiten Aedescongres 16 mei 2019